What She Said! Talk Radio Segment

What She Said! Talk Radio Segment

Full video segment from What She Said! Talk Radio where we talk about the CNIB Foundation.